Barion Pixel
bansabai2014@gmail.com  |  06-70 374-6868

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 1. Bevezetés

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a PROFITHOLDING KFT (székhely: 6000 Kecskemét Őz utca 4/A.), mint „SZOLGÁLTATÓ” által a www.bansabai.hu weboldalon üzemeltetett online vásárlásra (webáruház) vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve az ÁSZF-et. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Ezen szerződésben a „szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány” megnevezés alatt mindig a Fogyasztó által kiválasztott és megrendelt szolgáltatásfajta (ajándékkártya, bérlet) értendő.

 

 1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató társaság neve: PROFITHOLDING KFT

A szolgáltató székhelye: 6000 KECSKEMÉT ŐZ UTCA 4/A

A szolgáltató levelezési címe: 6000 KECSKEMÉT ŐZ UTCA 4/A

A szolgáltatás helyének elnevezése: BAN SABAI THAI MASSZÁZSSZALON

A szolgáltató szolgáltatásának helye: 6000 KECSKEMÉT JÓKAI UTCA  21.

A szolgáltatás helyének telefonszáma: +36703746868

A szolgáltató elérhetősége, elektronikus levelezési címe: katus@t-online.hu

Cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-108156

Adószáma: 11990792-2-03

Számlaszáma: MKB Bank 10300002 – 25901915 – 00003285

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Bács-Kiskun megyei Bíróság

A szolgáltató cég képviselőinek telefonszámai: +36309421240,+36302499398

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: RACKHOST Zrt 6722 Szeged Tisza Lajos krt.41.

adószám: 25333572-2-06, Cg.: 06-10-000489

 1. A honlapon folytatott tevékenység

Fizikai közérzetjavító tevékenység (tételesen a weblapon felsorolva)

 1. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértsen. A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap a szolgáltatások bemutatásán túl online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználó számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A szolgáltatások tételesen felsorolva, képpel illusztrálva találhatók meg.

Az egyes ajándékkártyákhoz tartozó masszázsokról a weboldalon bővebb ismertető található. A választott szolgáltatás igénybevételére jogosító ajándékkártya/bérlet a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett szolgáltatásokból milyen fajtát, mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „tovább a pénztárhoz”-ra kattintva tud tovább lépni. A számlázási adatok kitöltése kötelező, jogi személy esetében az adószám megadása is nélkülözhetetlen felététel. A szolgáltatásra jogosító utalvány kézbesítésének helyét is kötelező megadni. Ennek hiányában a Szolgáltató jogosult a számlázási adatokban megjelölt címre eljuttatni a megrendelt szolgáltatásra jogosító utalványt.

5.2 Fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A pénzügyi szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

A vásárlás következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési kártyát, és az ott lévő adatok megadása után tudja véglegesíteni a vásárlását. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány a weboldalon (ajándék kártya, bérlet) kizárólag bankkártyás fizetéssel vásárolható meg. A bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos bank költségek a Megrendelőt terhelik. A szolgáltatás helyszínén lehetőség van készpénzes, bankkártyás és SZÉP kártyás vásárlásra is.

5.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt szolgáltatásra jogosító utalványt nem köteles átvenni. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szolgáltatás megnevezését, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.4. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. VAGY A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Felhasználó részére egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail 48 órán belüli megérkezésével.

5.5. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

5.6. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A számlát a szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvánnyal együtt bocsátja a Felhasználó rendelkezésére.

 

5.7. Szállítás

5.7.1. A szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány kiszállítása a Magyar Posta közreműködésével történik, melynek költsége a Szolgáltatót terheli. A Szolgáltató vállalja, hogy az ellenérték beérkezését követő 48 órán belül elsőbbségi küldeményként feladja a kiválasztott és kifizetett szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt, bérletet. A postai boríték tartalmazza magát az utalványt (ajándékkártya, bérlet), díszborítékot és a számlát.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a borítékban nem a megvásárolt utalvány található, úgy azt haladéktalanul (24 óra) belül köteles a Szolgáltatóval közölni. A hiányos küldemény pótlását a Szolgáltató 48 órán belül díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően – 24 óra leteltével – jelentett hiányosságokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal !

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki szolgáltatást vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az szolgáltatással kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó). A Fogyasztó a szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány / bérlet átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás időpontja. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt szolgáltatásra jogosító utalványt a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja). A  Szolgáltató címére történő visszaküldés költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött levelet nem áll módjában átvenni. A szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a szolgáltatás igénybevételére jogosító utalványt, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.  A kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti.

 1. Szavatosság

7.1. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Webapunkon kizárólag szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány vásárolható, termék nem vásárolható.

7.2. Szavatossági, igények érvényesítése

Név: Profitholding Kft Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Őz utca 4/A,

Telefonszám: +36309421240, E-mail cím: katus@t-online.hu

 1. Adatvédelem

8.1.

A Profitholding Kft rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely a honlapon megtekinthető.

8.2. A Szolgáltató az online vásárlás során tudomására jutott adatokat, információkat harmadik személynek semmilyen célból nem szolgáltatja ki. Különösen marketing tevékenység céljából. Az adatokat, információkat kizárólag saját tevékenysége kapcsán jogosult felhasználni.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Név: Profitholding Kft Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Őz utca 4/A, Telefonszám: +36309421240, E-mail cím: katus@t-online.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

9.2.1. Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni.

9.2.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

9.2.3. Békéltető testület

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Bács-Kiskun megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

 • Címe: 6000 Kecskemét Árpád körút 4.
  • Levelezési cím: 6000 Kecskemét Árpád körút 4.
  • E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetés.hu
  • Fax: 06 (76) 501 525, ( 76) 501 532

9.2.4.Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint. Felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság illetékességét.

 

 1. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon szereplő szolgáltatásainak árait, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja. A módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 10.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: www.bansabai.hu

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése: 2020. december 01.

 

 

PROFITHOLDING KFT